Xem nhiều

Gotec Land, Đất Xanh Miền Nam huy động vốn trái phép

Mặc dù dự án mới đang được khoan cọc, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật chưa hoàn thiện nhưng chủ đầu tư (CĐT) GOTEC Việt Nam cùng Đất Xanh Miền Nam đã huy động vốn từ khách hàng cho dự án Asiana Capella.

Hòa Bình: Lùm xùm đất đai giữa Công ty Toàn Diện và Công ty Ái Linh, Sở TNMT không thể vô can

23/07/2020 17:03

Kinhte&Xahoi Thanh tra tỉnh Hòa Bình đã ban hành Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai, tài chính... đối với Công ty Toàn Diện và Công ty Ái Linh.

Mới đây, Thanh tra tỉnh Hòa Bình đã ban hành Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng và việc chấp hành pháp luật về tài chính đối với Công ty TNHH Chế biến nông sản và Thương mại Toàn Diện và Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Ái Linh.

Công ty Toàn Diện sử dụng sử dụng sai gần 1.000m2 đất

Ngày 17/4/2020, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Quyết định số 85/QĐ-TTr thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng và việc chấp hành pháp luật về tài chính đối với Công ty TNHH Chế biến nông sản và Thương mại Toàn Diện và Công ty Cổ phần Thương mai và Xuất nhập khẩu Ái Linh. Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 25/6/2020 của Trưởng đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh Hòa Bình kết luận đối với Công ty TNHH Chế biến nông sản Thương mại Toàn Diện (gọi tắt là Công ty Toàn Diện).

Thanh tra tỉnh Hòa Bình đã ban hành Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng và việc chấp hành pháp luật về tài chính đối với Công ty Toàn Diện và Công ty Ái Linh. Ảnh minh họa.

Theo đó, ngày 17/11/2009, UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định số 2314/QĐ-UBND về việc thu hồi 10.599,6m2 đất các loại tại xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn do UBND xã Hòa Sơn và các hộ gia đình cá nhân quản lý để cho công ty Toàn Diện thuê đất xậy dựng nhà xưởng sơ chế nông sản.

Cùng ngày 17/11/2009,  UBND tỉnh Hòa Bình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T01473, diện tích 10.599,6m2 thuộc thửa đất số 399, tờ bản đồ số PL1 cho Công ty Toàn Diện...

Năm 2010, Công ty Toàn Diện đã thế chấp tài sản của Công ty để vay vốn tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lương Sơn. Do Công ty Toàn Diện không trả được nợ vay, nên chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Lương Sơn đã thực hiện phát mại tài sản thế chấp của Công ty để thu hồi vốn vay. Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế Thăng Long là đơn vị mua được tài sản đấu giá.

Ngày 05/7/2019, bên có tài sản đấu giá (Chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triên Nông Thôn huyện Lương Sơn), bên tổ chức đấu giá tài sản (Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hòa Bình), bên mua được tài sản đấu giá (Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế Thăng Long) đã ký hợp đồng số 16/HĐMB về việc mua, bán tài sản đấu giá.

Chi nhánh Ngân hàng Nông nhiệp và Phát triển nông thôn huyện Lương Sơn đề nghị được trích đo lại tài sẳn gắn liền với đất, để hoàn thiện hồ sơ bàn giao cho Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế Thăng Long. Sau khi đo đạc đã phát hiện một phần tài sản đấu giá nằm trên diện tích đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Ái Linh (gọi tắt là Công ty Ái Linh).

Theo kết quả kiểm tra hiện trạng diện tích đất Công ty Toàn Diện được giao diện tích 10.599,6m2, nhưng thực tế công ty sử dụng nhiều hơn diện tích được giao là 632,4m2 (diện tích 632,4m2 đất đã được Nhà nước giao cho Công ty Ái Linh sử dụng). Trên diện tích 632,4m2, hiện nay Công ty Toàn Diện vẫn đang sử dụng và đã xây dựng các hạng mục như: nhà kho số 3, hầm sấy, nhà cấp 4 và nhà điều hành từ hàng chục năm nay (được xây tường bao quanh), hai bên doanh nghiệp không có tranh chấp gì về ranh giới sử dụng đất.

Mặt khác, diện tích 397,3m2 đất (nằm trong thửa đất diện tích 10.599,6m2) nhưng trên thục tế Công ty Toàn Diện không sử dụng. Như vậy thực tế Công ty Toàn Diện đang sử dụng diện tích 10.834,7 m2 (10.599,6m2 + 632,4 m2 – 397,3m2 = 10.834,7m2) từ năm 2009 đến thời điểm đấu giá tài sản.

Ngoài thửa đất diện tích 10.599,6 m2 đất, Công ty Toàn Diện còn sử dụng thêm diện tích 554,5 m2 (đã xây tường bao quanh).

Về việc thực hiện ngĩa vụ tài chính đối với diện tích đất thuê của Công ty Toàn Diện, Công ty được miễn thuế đất theo Quyết định số 1133 của Cục Thuế Hòa Bình, thời gian 15 năm (từ tháng 9/2020 đến hết tháng 8/2025).

Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế Thăng Long chưa thực hiện các trình tự, thủ tục về đất đai theo quy định nên chưa xác định được nghĩa vụ tài chính.

Nhập nèm tranh giới đất giữa Công ty Toàn Diện và Công ty Ái Linh 

Kết luận Thanh tra đối với Công Ái Linh (trước đây do Công ty TNHH Quyết Chiến sử dụng). Ngày 17/11/2009, UBND tỉnh Hòa Bình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T0147, diện tích 9.234,7 m2 đất, tại thửa đất số 337, tờ bản đồ số PL1 cho Công ty TNHH Quyết Chiến; mục đích sử dụng: đất cơ sở sản xuất, kinh doanh; thời hạn sử dụng: đến ngày 12/8/2049; nguồn gốc đất: nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

Quy trình hoạt động kinh doanh, Công ty TNHH Quyết Chiến đã thế chấp tài sản của công ty để vay vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam. Do Công ty TNHH Quyết Chiến không trả được nợ vay, Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam đã thực hiện phát mại tài sản thế chấp của Công ty TNHH Quyết Chiến. Công ty Ái Linh là đơn vị mua được tài sản đấu giá.

Ngày 03/10/2018, thành phần gồm, Bên có tài sản đấu giá (Ngân hàng thượng mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam), bên mua được tài sản đấu giá (Công ty CP TM&XNK Ái Linh) đã ký hợp đồng số 2107/2018… về việc mua, bán tài sản đấu giá.

Ngày 10/4/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 761/QĐ-UBND về việc thu hồi 9.234,7m2 đất do Công ty TNHH Quyết Chiến quản lý để cho Công ty Ái Linh thuê đất tiếp tục thực hiện dự án xây dựng nhà xưởng sơ chế nông sản.

Ngày 29/7/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng thuê đất số 54/HĐTĐ với Công ty Ái Linh và công ty đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CT06936, diện tích 9.234,7m2, nguồn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, thời hạn thuê đất ngày 12/8/2059.

Theo kết quả kiểm tra hiện trạng diện tích đất công ty đang sử dụng, Công ty TNHH Quyết Chiến, sau này đến Công ty Ái Linh được giao sử dụng diện tích 9.234,7m2 đất; nhưng thực tế đơn vị sử dụng ít hơn diện tích được giao là 632,4m2 (nằm trong diện tích 9.234,7m2). Diện tích 632,4 m2 có cạnh tiếp giáp (đã xây tường phân chia ranh giới) với diện tích đất của Công ty Toàn Diện, hiện nay Công ty Toàn Diện đang sử dụng và xây dựng các hạng mục.

Mặt khác, Công ty Ái Linh không sử dụng diện tích 65,1 m2 đất (nằm trong diện tích 9.234,7m2). Như vậy, thực tế đơn vị đang sử dụng diện tích 8.537,2m2 (9.234,7m2 - 623,4m2 - 65,1m2 = 8.537,2 m2) từ năm 2009 đến nay.

Ngoài diện tích 9.234,7m2 đất, Công ty Ái Linh còn sử dụng thêm diện tích 1.227,3 m2 (đã xây bổ sung thêm tường bao quanh), cụ thể:

Diện tích 155,1m2 đất đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty CP Bất động sản An Thịnh Hòa Bình.

Diện tích 166,3 m2 đất giao thông, thủy lợi. Diện tích 905 m2 có nguồn gốc là đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm. Công ty đã thỏa thuận mua bán với các hộ dân nhưng chưa lập thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thủ tục thuê đất theo quy định.

Ai chịu trách nhiệm trong việc cấp sai diện tích đất?

Dựa trên những nội dung trên, Thanh tra tỉnh Hòa Bình kết luận: Đối với Công ty Ái Linh Công ty tiếp nhận lại diện tích đất thực tế đang sử dụng. Nhưng thực tế, Công ty đã sử dụng diện tích đất ít hơn so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 697,5m2. Sở Tài nguyên và môi trường khi thực hiện thủ tục đăng ký biến động tài sản, để xử lý hợp đồng thế chấp bán đấu giá tài sản gắn liền với đất, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Ái Linh, đã không thực hiện trích đo tài sản trên đất. Trách nhiệm thuộc về Sở Tài nguyên và Môi trường.

Ngoài ra, trong quá trình quản lý, sử dụng, Công ty Ái Linh đã sử dụng tăng thêm tổng diện tích là 1.072,2m2. Căn cứ vào quy hoạch cho tiết tỷ lệ 1/200 phần mở rộng Khu công nghiệp Lương Sơn đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 21/01/2009 và quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu công nghiêp Lương Sơn đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1699, diện tích 1.072,2m2 đất phải được Nhà nước quản lý và thực hiện trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai để cho Công ty Ái Linh thuê đất.

Khu đất thuê của Công ty Ái Linh thuộc quy hoạch Khu công nghiệp Lương Sơn. Do đó chỉ áp dụng 01 vị trí cho toàn bộ diện tích đất thuê, giá đất 760.000 đồng/m2x1,2%. Do vậy, Công ty Ái Linh phải nộp bổ sung tiền thuê đất tính đến ngày 31/12/2019, số tiền là 27.133.000đ. Trách nhiệm thuộc về Sở tài nguyên và Môi trường.

Đối với việc quản lý, sử dụng đất của Công ty Toàn Diện: Trên thực tế, hiện nay công ty đã sử dụng diện tích đất nhiều hơn so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đẫ cấp là 1.186,9m2. Song đơn vị đã sử dụng ổn định từ 2009 đến thời điểm Công ty CP Dược phẩm Quốc tế Thăng Long trúng đấu giá, các bên không có tranh chấp với nhau về ranh giới sử dụng. Để tránh thiệt hại về tài sản do phả phá dỡ, do đó cần phải điều chỉnh lại diện tích đất thuê của đơn vị.

Việc giải quyết về ranh giới sử dụng đất giữa 2 công ty Toàn Diện và Công ty Ái Linh. Thanh tra tỉnh đã kiểm tra thực tế, làm việc với hai Công ty và nhất trí với phương án giải quyết: Công ty Ái Linh để lại 164,0m2 cho Công ty CP Dược phẩm Quốc tế Thăng Long sử dụng.

Mặc dù kết luận của Thanh tra tỉnh Hòa Bình đã chỉ ra những bất cập trong việc sử dụng đất đai giữa 2 Công ty Toàn Diện và Công ty Ái Linh và đưa ra các kiến nghị, biện pháp xử lý. Tuy nhiên trong bản Kết luận không chỉ rõ cá nhân, tập thể nào vào thời điểm đó đã ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai diện tích dẫn đến nhưng sai phạm về đất đai, thuế đất hàng năm... của doanh nghiệp cũng như biện pháp xử lý kỷ luật theo quy định.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

N. Trường - Pháp luật Plus

;

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Nguồn: Pháp luật Plus https://www.phapluatplus.vn/bat-dong-san/hoa-binh-lum-xum-dat-dai-giua-cong-ty-toan-dien-va-cong-ty-ai-linh-so-tnmt-khong-the-vo-can-d129946.html

Scroll

Kênh thông tin giới trẻ - gioitrenews.com