Xem nhiều

Cắt hơn 3.000 tỷ đồng vốn đầu tư công của hơn 10 bộ, ngành, địa phương

03/09/2022 14:41

Kinhte&Xahoi Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị điều chuyển 2.925 tỷ đồng vốn chi đầu tư phát triển của 9 bộ, ngành và 2 địa phương sang hai ngân hàng chính sách.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành Nghị quyết số 584/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách Trung ương năm 2022 cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương.

Một cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách Trung ương năm 2022 từ nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội gồm: Bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách Trung ương trong nước 19.570,446 tỷ đồng cho 10 bộ, cơ quan Trung ương và 36 địa phương để thực hiện nhiệm vụ, dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Ủy ban Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng quyết nghị bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách Trung ương trong nước 18.584,907 tỷ đồng để thực hiện các nhiệm vụ: Hỗ trợ lãi suất 2%/năm thông qua hệ thống ngân hàng thương mại, hỗ trợ lãi suất, cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để thực hiện chính sách cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, cấp vốn điều lệ cho Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch theo quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội.

Đáng chú ý, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng quyết nghị điều chỉnh dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách Trung ương năm 2022.

Cụ thể, giảm dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách trung ương trong nước 2.925,749 tỷ đồng của 9 bộ, cơ quan trung ương và 2 địa phương để bổ sung dự toán tương ứng cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng quyết nghị giảm dự toán chi đầu tư phát triển vốn nước ngoài 424,402 tỷ đồng của 2 bộ và 3 địa phương để bổ sung dự toán 209,988 tỷ đồng cho 6 địa phương. Số vốn điều chỉnh giảm còn lại là 214,414 tỷ đồng, giao Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định khi đáp ứng đủ điều kiện bổ sung dự toán theo quy định.

Về tổ chức thực hiện, nghị quyết nêu rõ, Chính phủ chỉ đạo thực hiện điều chỉnh, bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách Trung ương năm 2022 cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội, Nghị quyết số 29/2021/QH15 của Quốc hội, bảo đảm đúng mục đích, đạt hiệu quả. Chính phủ chịu trách nhiệm về các thông tin số liệu, danh mục dự án và mức vốn bố trí cho từng nhiệm vụ, dự án theo quy định của pháp luật.

 Hậu Lộc - TTTĐ

;

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

link bài gốc https://tuoitrethudo.com.vn/cat-hon-3000-ty-dong-von-dau-tu-cong-cua-hon-10-bo-nganh-dia-phuong-204869.html

Scroll

Kênh thông tin giới trẻ - gioitrenews.com