Xem nhiều

Ngân hàng nào áp dụng lãi suất tiết kiệm cao nhất?

Theo thống kê từ bảng niêm yết lãi suất của các ngân hàng kể từ đầu tháng 9 đến nay, xếp hạng mức lãi suất tiết kiệm cao nhất là Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) với mức 7,3%/năm áp dụng...

Giảm tỷ lệ cho vay lại vốn vay ODA

Địa phương có tỷ lệ bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương so với tổng chi cân đối ngân sách địa phương từ 50% đến dưới 70%, tỷ lệ cho vay lại là 30% vốn vay ODA, vay ưu đãi, trong khi quy định cũ...

SHB chấp nhận đơn từ nhiệm của CEO Nguyễn Văn Lê

Căn cứ đơn từ nhiệm vì lý do sức khỏe của ông Nguyễn Văn Lê, tại cuộc họp HĐQT thường kỳ ngày 26/7/2021, HĐQT ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đã đồng ý đề xuất xin từ nhiệm chức danh Tổng giám đốc...

trong tổng số: 5 trang
Scroll