Scroll

Kênh thông tin giới trẻ - gioitrenews.com

Máy lọc nước - Sản phẩm kinh doanh "1 vốn 40 lời"    
Cập nhật: 28/06/2019 10:33

Bình lọc nước là ngành có mức tăng trưởng rất cao lên tới 500%. Việc tăng cao như vậy là do tỉ lệ người Việt Nam sử dụng máy lọc nước ngày càng nhiều vì mong muốn đảm bảo sức khỏe cho chính bản thân. Thế nhưng thị trường máy lọc nước rất bát nháo, khó kiểm soát...

;