Xem nhiều

Rạng Đông có thành chung cư?

Khu đất của công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông (Công ty Rạng Đông) và một số doanh nghiệp khác nằm trên “đất vàng” của thành phố Hà Nội có khả năng sẽ biến thành những chung cư, văn phòng...

'Soi' đất vàng VICEM muốn bán trước khi cổ phần

Loạt dự án của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) nằm trên các lô đất vàng từ Hà Nội đến các tỉnh trong cả nước đều được giới thiệu, quảng bá rầm rộ lúc đầu, song đến khi triển khai...

Khi điều chỉnh dự án có phải hủy thầu?

Trường hợp gói thầu đã lựa chọn nhà thầu nhưng chưa ký hợp đồng và dự án thay đổi quy mô đầu tư thì tiến hành hủy thầu. Thủ tục điều chỉnh dự án thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

trong tổng số: 38 trang
Scroll