Scroll

Kênh thông tin giới trẻ - gioitrenews.com

Dự án mở rộng đường Nguyễn Tuân và bức xúc của người dân    
Cập nhật: 25/03/2021 05:28

Đến nay công tác thu hồi đất giải phóng mặt bằng, bồi thường và tái định cư liên quan đến dự án cải tạo, mở rộng tuyến phố Nguyễn Tuân vẫn gặp nhiều khó khăn.

;