Scroll

Kênh thông tin giới trẻ - gioitrenews.com

Những Tăng Ni phát nguyện dấn thân vào vùng dịch    
Cập nhật: 19/08/2021 09:34

Những ngày qua, rất nhiều tăng ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội đã viết thư phát nguyện tham gia vào Nam chống dịch COVID-19.

;